Mistä antiikki oikeastaan on saanut alkunsa?

Aikamme juuret ovat Antiikissa

Antiikkihan pohjautuu aukakautena luonnollisesti Antiikin Kreikkaan sekä Antiikin Roomaan. Ajanjaksona tämä sijoittuu noin 800 vuotta ennen ajanlaskun alusta 500 vuotta ajanlaskun jälkeen.

Tätä Antiikin aikaa ja Kreikan ja Rooman vallalle nousua ja kukoistusta on pidetty myös sivistyksen ja länsimaalaisen elämän alkupilarina, sillä Antiikissa käytännössä otettiin käyttöön erittäin monet keksinnöt, perinteet, käytännöt ja kulttuuri, kuin mitä ilmenee vieläkin monissa nyky-yhteiskunnissa, etenkin luonnollisesti länsimaissa.

Ennen ajanlaskun alkua kansat valitsivat usein jonkun tietyn tärkeän vuoden tai tapahtuman, josta he laskivat aikaansa eteenpäin. Gregoriaaninen kalenteri ei siis aina ole ollut se ykkösvaihtoehto, eikä se vieläkään ole kaikkien kansojen keskuudessa käytössä.

Antiikin ajan taide ja kulttuuri

Antiikki, johon nimen omaan keskitymme tälläkin sivustollamme, keskittyy erityisesti kulttuurisen ja taiteellisen suuntauksen syntyyn antiikin Kreikan ja Rooman aikana. Klassisella ja klassillisella tyylisuuntauksella on luonnollisesti juuret myös Antiikin ajan kulttuurissa.

Ajanlaskumme, kulttuurimme ja tapamme pohjaavat erittäin monen aihealueen osalta näihin antiikin aikoihin, ja läheskään kaikkea emme edes käsitä päivittäisessä elämässämme. Kaikki ovat varmasti kuulleet antiikin ajan suurista filosofeista, kuten Platon ja Aristoteles, joiden opit ja käsitykset ontologiasta ja epistemologiasta ovat vielä tänäkin päivänä olennaisia totuuksina pidettyjä näkökulmia yliopisto-opetuksessa.

Monen aihealueen juuret antiikissa

Filosofian lisäksi juuret löytyvät antiikista myös musiikin ja taiteen osalta. Musiikin osalta joitain nuottiotteita on vieläkin tallella antiikin ajalta, ja silloin musiikki oli tärkeä oppiaine kouluissa jo 6-vuotiaasta lähtien. Antiikin musiikin sävellajeja ovat lyydinen, floorinen ja fryyginen.

Urheilun juuret ovat myös jo Antiikissa, ja moni on varmasti kuullut kertomuksen Marathonista, joka juoksi 42 kilometrin maktan välittämään viestinsä eteenpäin. Tästä on tietenkkin tullut nimitys tälle nykyiselle, pitkän matkan juoksulle. Valitettavasti tuolloin, kun Marathon ensi kertaa juostiin, tämä viestinviejä kuoli perille päästyään. Siinä mielessä voimme nähdä, miten hyvinvointimme ja terveytemme on kehittynyt aikojen ja monenlaisen kehityksen saatossa.

Välilä on hyvä ottaa pientä katsausta menneeseen, jotta muistamme, mitkä minkäkin tyylin ja ajatuksen takana on. Vaikka antiikkiset kalusteet eivät suoranaisesti olekaan näiden perimmäisten aikojen äärellä, on niitä mielenkiintoista välillä pohtia.